Η αλήθεια κρύβεται στα χέρια, όχι τόσο στα μάτια

Μπορεί τα μάτια να λένε την αλήθεια (αν και δεν έχω πειστεί για κάτι τέτοιο) αλλά τα χέρια να τα προσέχεις!

Με αυτά μεταφέρεται η ενέργεια.
Να προσέχεις ποιον κρατάς, αγκαλιάζεις και ακουμπάς…

Να δίνεσαι για όσο αντέχεις αλλά μην πάψεις να προσέχεις.
Να μην πάψεις να προσέχεις όχι μόνο ποιον κρατάς αλλά και ποιος σε κρατάει.
Ποιος σε «τροφοδοτεί» όταν νομίζεις πως δεν αντέχεις…

«Ζωή.»